Crop Insurance District List 2022

  • कोकण विभागासाठी हे २.६४ कोटी
  • नागपूर विभागासाठी आहे 1156
  • कोटी आणि औरंगाबाद विभागासाठी आहे 1008 कोटी
  • पुणे विभागासाठी आहे 44 कोटी 38 लाख रुपये तसेच
  • नाशिक विभागासाठी आहे 36 कोटी 95 लाख रुपये
  • अमरावती विभागासाठी आहे 1196 कोटी रुपये

सर्व एकूण 335 कोटी इतका निधी शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी मंजूर हा झालेला आहे. खालील शासन जीआर GR पाहून तुम्ही त्यात जिल्ह्यानुसार किती मदत Crop Insurance मिळणार आहे. याबाबतची सविस्तर Crop Insurance 2022 माहिती पाहू शकता.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

शासन निर्णय GR download करा

Leave a Comment