Crop Insurance; चारशे कोटी विम्याची यादी झाली जाहिर तात्काळ नाव चेक करा

Crop insurance मागील हंगामात कंपनीने केवळ 17 हजार शेतकऱ्यांना हे साडे तेरा कोटी नुकसान भरपाई ही वाटप केली होती एका अर्थाने 785 कोटी रुपयांची रक्कम ही शिल्लक आहे 20 टक्के म्हणजे 160 कोटीची रक्कम कंपनीला खर्चापोटी हि दिली तरी 639 कोटी हे शिल्लक राहणार आहे ही रक्कम एका अर्थाने शासनाकडे ही जमा होणार आहे. या रकमेतून ज्या शेतकन्यांनी मागील वर्षी विमा हा भरला होता त्यांना सरसकट मदत ही दिली जाणार आहे. असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे हा पाठवण्यात येत आहे.

400 कोटी चा पिक विमा झाला मंजूर
या शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्यास झाली सुरुवात
आपले नाव इथे चेक करा

पीक विम्यासाठी बीड पॅटर्न Crop insurance राज्यभरात चर्चा ही झाली असतानाच आता या संदर्भातील विविध पत्राच्या आधारे विमा कंपनीला मागणी हंगामात झालेल्या सर्वच विमाधारक शेतकऱ्यांना मदत ही मिळण्यासाठी चा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केले हा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर हा केला आहे त्यामुळे मागील वर्षी पीक विमा भरलेल्या प्रत्येक शेतकयाला हेक्टरी 10 हजार रुपये इतकी मदत मिळणार.बीड जिल्ह्यातमागील वर्षी २०२०-२०२१ तब्बल 17 लाख 91 हजार शेतकयांनी पीक विमा भरला होता यापोटी शेतकरी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या हिस्सा मिळून 798 कोटी पिक विमा इतका कंपनीला भरला होता

Telegram group मध्ये जॉईन व्हा

Leave a Comment